Bilder från spårpreparering med bark, flis, mossa och lingonris

Bosse, Robert och Anders bryter ny väg

Anders tar sig fram i dom värsta surhål

Man får skotta av när inte tippen orkar med

Video, röjsåg med Torbjörn

Video, flisning med Per