Bilder från brobygge i Jönshyttan

Göran, Robert, Olle, Bosse

Olle leder arbetet, Bosse bär

Olle bär virke

Göran undrar om bron håller, hä skä hålla!

Bosse travar virke

Bosse testar om bron håller

Nya bron är färdig och allt virke gick åt