Presentation

Målsättning

Säters IF skidklubb är en ideell förening i södra Dalarna. Målsättningen är att få så många som möjligt att åka skidor. Alla åldrar kan deltaga i vår verksamhet. Vi vänder oss speciellt till barnfamiljer för att försöka få alla engagerade. All verksamhet bygger på lek, glädje och sammanhållning. Det ska vara roligt att åka skidor, vi ska glädjas tillsammans och få roliga upplevelser. Var och en ska kunna åka skidor utifrån sina egna förutsättningar. Vijobbar för att alla ska fostras till ett gott kamratskap, där ingen favoriseras utan att alla är lika värda.

Historia

Här följer några minnesanteckningar ur SIF skidors historia som baseras på en intervju med Holger Unnerud 2001-10-07. På 1920–talet fanns ingen förening i Säter som höll på med skidåkning. Däremot fanns det några skidåkare, John Bonander, Fredrik Lindgren och Rickard Lindblom, varav John Bonander var den mest meriterade. Träningen bedrevs enskilt och man åkte mycket på vägar. Bonander hade en slinga som gick ner i Säterdalen, förbi Vällingdalen, bort till Djupdalarna och tillbaka.
I det första Vasaloppet 1922 deltog Fredrik Lindgren. Bonander åkte Vasaloppet ett flertal gånger. 1927 kom han femma och 1932 trea. En annan Säterbo som åkte Vasaloppet på 1930-talet var Sven Nyberg.

 1. 1907 bildades Säters IF där skidåkning var en av grenarna. Torsten Stenqvists far och farbror var med och startade föreningen.


 2. Här är en bild på det segrande laget Säter vid en budkavletävling 1918. Starten skedde i Säter och första sträckan kördes till St. Tuna. Andra sträckan gick till Ulfshyttan och den tredje åter till Säter. Herrarna på bilden är bröderna Stenqvist och Fredrik Lindgren.

 3. I början på 1930-talet tog John Bonander, Fredrik Lindgren och Rickard Lindblom initiativ till bildandet av Säters IF skidsektion.

 4. 1934 flyttade Holger Unnerud från Norberg till Säter och kom med i skidsektionen.

 5. 1935 började långspår mot Lövåsen köras upp. Det följde till en del sträckningen som vi har i dag på 30 km spåret. Skillnaden var att man från Backus åkte över Björkan, Stora Gloten, Måstjärn mot Lövåsen, tillbaka via Risshyttan, Magnilbo, Marken och Kalkbrottet.

 6. 1936 kördes det första Säterloppet med start på Prästgärdet.

 7. 1936 kördes även DM på 30 km och 50 km. Mora Nisse vann 30 km. Start och mål var på Prästgärdet. 30 km banan gick över Åsen förbi Stupet, Lerviken, Embjörs, Nisshyttan, Björkan, Backus, Lodstöparbo mot Stoltens fäb ut på Björknäs udde över Ljustern och mål vid Prästgärdet. 50 km tog en avstickare från Björkan mot Lövåsen. än idag kan man hitta gammal rostig märkning på 30 km banan nedanför Lodstöparbo. Torsten Stenqvist har en banprofil av loppet.

 8. 1940-talet, Torsten Stenqvist kom 3:a på junior DM i Mora. Korptävlingar Säter-Hedemora kördes med start på Prästgärdet över Åsen, Lerviken, Vikmanshyttan och mål på Brunnsjöberget. även omvänd sträckning kördes. En milbana med sträckning från Åsgårdarna, Åsenstupet, Lerviken, Vikmanshyttan, Kullsvedens myrar, Åsen och tillbaka till Åsgårdarna användes flitigt för märkestagning.

 9. 1946 åkte Holger Unnerud sitt första Vasalopp.

 10. 1951 byggdes Idrottsplatsen.

 11. 1952 startade Säterloppet på Idrottsplatsen och gick över Ovangårdsberget.

 12. 1970-talet byggdes skidstugan i Backus.

 13. 1997 arrenderades Knutsbo fäb som ny skidstuga.

 14. 2002/2003 fick vi äntligen en "riktig" vinter som började i mitten av november 2002. Redan då kunde 30 km spåret öppnas efter ett omfattande röjningsarbete. Spåret kunde sedan hållas öppet till början på mars. Som kuriosa kan nämnas att Torsten Stenqvist med assistans av Matts spårade upp till Lövåsen i början på mars.

Skidträning för barn och ungdom

Ledare är Kjell Klaar, Fredrik Berglund, Carina och Per Sandberg. Föräldrar och övriga vuxna är också välkomna att deltaga vid träningarna.

Skidträning för vuxna

Gemensam träning körs varje tisdag kl. 18.30 under hösten vid Motionscentralen på elljusspåret.

Vallnings och utrustningstips

Vid träningarna ges vallnings- och utrustningstips. Vid behov genomförs vallningskurser.

Spårdragning och spårröjning

Klubben har ca 10 mil skidspår att förfoga över. All röjning och övrigt underhåll sköts helt ideellt. Vintertid har vi ett joursystem för spårning med skoter och spårmaskiner.

Skidstugan

Knutsbo fäbodar, en mycket vacker plats som långspåret passerar förbi. En del renoveringsarbeten har redan påbörjats. Om du är intresserad av jobb på stugan eller kan skaffa fram byggnadsmateriel, hör av dig till Bosse, Håkan eller Mats.

Medlemsskap

Medlemsskapet är för närvarande 50 kr för barn, 100 kr för vuxen och 200 kr för hel familj. Insättes på bankgiro 706-7119.

Styrelse

Ordförande Bo Floresjö tel: 0225-500 69
Kassör Ingemar Nygren tel: 0225-514 38
Sekreterare Mats Hutter
Ledamot Målar-Håkantel: 0225-533 85
Ledamot Fredrik Berglund