Körschema spårning med skoter 2016

Vecka Namn Telnr Mobilnr Epost
v.3,8,13 Mats Hutter xxx xx 070-290 1604 mathutt@yahoo.se
Bo Floresjö 500 69 070-246 8491 bo.floresjo@borlange.se
Erik Forsgren 520 33 070-474 9708 erik.forsgren@telia.com
Fredrik Berglund xxx xx 070-445 3019 fredrik.a.berglund@ltdalarna.se
v.4,9,14 Håkan Andersson 533 85 070-511 7409 asisen@hotmail.com
Lars-Åke Eriksson 433 55 070-655 0393 lae@axel-larsson.se
Per Edvardsson 500 79 070-349 2650 per@gdoljor.se
Anders Burell 522 50 070-601 4261 anders.burell@trafikverket.se
v.5,10,15 Kjell Klaar 526 14 073-040 4841 anita.klaar@telia.com
Per Sandberg 512 11 070-640 4673 carina-per@telia.com
Bengt Lundholm xx xxx 070-357 3720 bengt.lundholm@abkarlhedin.se
Claes Nyberg 506 36  
v.6,11,16 Emil Gustafsson 514 42 070-468 5072 emilsater@hotmail.com
Anders Haritz 515 16 070-243 9396 andersharits@hotmail.com
Torbjörn Vidner 529 00 076-238 3777 torbjorn.vidner@skola.sater.se
Ingemar Oskarsson 533 22 076-762 7361 ingemar@oskarsson.se
v.7,12,17 Peter Clavenstam 506 60 0225-55 261 peter.clavenstam@kommun.sater.se
Per Wallnor xxx xx 070-239 7716 per.wallnor@skonbo.se
Tommy Lind xxx xx 070-696 9901 tommy.g.lind@gmail.com
Sebastian Hagberg 516 19 073-58V0 5125 sebastian.hagberg@swemaint.se

Dessutom ansvarar Sven-Erik Andersson, 517 19 för spåren kring Nisshyttan med anslutningar till Backus och Björkkalvarna.

Instruktioner

Om du inte kan köra aktuell vecka, byt med någon annan. Låna inte ut nyckel/skoter till någon annan än de som står på listan. Se alltid till så att de skoterförare som är aktuella för körning har nyckeln. Om någon annan tänker köra, meddela ordinarie skoterförare.

Tankning görs på DIN-X med 95 oktan för dom luftkylda 4-takts skotrarna. Bokför tiden i körjournalen som ligger på bänken (viktigt för att vi ska få ersättning från kommunen). Om det skulle bli fel på något, transportera skotern till Tomas Wester på Säters Cykel och Motor eller fixa själv.

I början på säsongen ska den nya välten användas för att packa ner snön. Lägg på ca 30 kg- 40 kg sanddunkar. Kolla även att vältarna har luft i däcken, annars går dom sönder. Efter vältning dras spår med kälken. När spårbottnen bilvit tillräckligt tjock kan man börja köra med sladd vid spårning(går ej vid blötsnö), kör brett. Vid nysnö används de lättare sladdarna, finns tre stycken. Om snön är grov så tar man de tyngre sladdarna som det finns tre olika storlekar av. När man kör långspåret bör man vara tre skotrar, två som kör först i bredd med var sin sladd påkopplad. Därefter kommer skotern med spårkälken på. Lägg även en vikt på spårkälken så att spåren trycks till ordentligt. På elljusspåret dras ett spår till höger, till vänster packas och sladdas för skating.

Vi har investerat i en bakvänd plog och i en spårfräs. Den bakvända plogen används när snötillgången är liten, tex på golfbanan. Då kopplas spårkälken direkt efter plogen. Spårfräsen används vid isiga spår och vid skarsnö. Den drivs med en fyrtaktsmotor som går på ren bensin.

Utbildning

För den som önskar extra träning i skoterkörning, kontakta Mats eller någon rutinerad förare i din grupp.

Spårprioritet

  1. Elljusspåret med teknikbanan.

  2. Från Skönvikshallen och runt Skönviks IK:s banor ut på golfbanan. Förlängningen på elljusspåret(dagspåret), Åsenområdet och Prästgärdet(slinga på åkern).

  3. 20 km spåret med start vid Ljusternbadet in vid Viken, förbi skidstugan i Knutsbo fäbodar, Kufsen, Backus, Björnbo, Jönshyttan och ut på golfbanan. även sträckan Vaskmossen, Lodstöparbo fäb, Stoltens fäb och till Viken ska köras upp.
    En slinga har röjts från Jönshyttan mot Knutsbo fäb. Från golfbanan följer man den medeltida vägen, tar vänster över bron i Jönshyttan, korsar vägen rakt fram och följer dikesrenen till Lodstöparbo, följ stigen mot Björnbo, vik av mot vänster upp mot kalhygget, förbi Stenqvists stuga ner mot Abborrtjärn. Från Abbortjärn kör man antingen till Knutsbo eller stigen till höger så att man kommer tillbaka till Lodstöparbo.
    Man kan även komma ut på 20 km spåret i närheten av Vaskmossen. Försök om möjligt att köra med tre skotrar och två sladdar på långspåren.

  4. 30 km spåret med start vid Ljusternbadet in vid Viken, förbi skidstugan i Knutsbo fäbodar, Kufsen, Backus, Björkkalvarna, Ladtjärn, Rybonästjärn, Kringelbo fäb, Björkstugan, Glamossen, Bromstjärn, Risshyttan(Stenqvists), Neasjön, Varpmossen,Aspnäs, Vaskmossen, Jönshyttan och ner på Golfbanan.

  5. 40 km spåret med start vid Ljusternbadet in vid Viken, förbi skidstugan i Knutsbo fäbodar, Kufsen, Backus, Björkkalvarna, Björkan, Stora Gloten, Lövåsen, Lilla Gloten, Finnes fäb, Söthålet, Metkroksvägen, Nyhyttan, Källarbo, Risshyttan, Neasjön, Varpmossen, Aspnäs, Vaskmossen, Jönshyttan och ner på Golfbanan.

  6. En ny slinga på myrar runt Bladtjärn har röjts. Det kan vara mycket snö där i början på säsongen så om det är snöbrist på låglandet kan den användas.

Efter varje körning ska du som spårat rapportera till skidspar.se om aktuella skidspår.

Hopp om en härlig vinter med fina spår hälsar Säters skidklubb genom:
Mats Hutter 518 41, 070-290 1604.

Skoteroverall, hjälmar, rånarluva och hörselskydd finns att låna i skotergaraget.

Använd hörselskydd!