Instruktioner

Om du inte kan köra aktuell vecka, byt med någon annan. Låna inte ut nyckel/skoter till någon annan än de som står på listan. Se alltid till så att de skoterförare som är aktuella för körning har nyckeln. Om någon annan tänker köra, meddela ordinarie skoterförare.

Tankning görs på Ingo med 95 oktan för dom luftkylda 4-takts skotrarna. Bokför tiden i körjournalen som sitter i pärmen (viktigt för att vi ska få ersättning från kommunen). Om det skulle bli fel på något, transportera skotern till Säters Cykel och Motor eller fixa själv.

I början på säsongen ska välten användas för att packa ner snön. Lägg på ca 30 kg- 40 kg sanddunkar. Kolla även att vältarna har luft i däcken, annars går dom sönder. Efter vältning dras spår med kälken. När spårbottnen bilvit tillräckligt tjock kan man börja köra med sladd eller Snowmover vid spårning(går ej vid blötsnö), kör brett. Vid nysnö används de lättare sladdarna, finns tre stycken. Om snön är grov så tar man de tyngre sladdarna När man kör långspåret bör man vara tre skotrar, två som kör först i bredd med var sin sladd påkopplad. Därefter kommer skotern med spårkälken på. Lägg även en vikt på spårkälken så att spåren trycks till ordentligt. På elljusspåret dras ett spår till höger, till vänster packas och sladdas för skating.

Vi har investerat i en bakvänd plog och i en spårfräs. Den bakvända plogen används när snötillgången är liten, tex på golfbanan. Då kopplas spårkälken direkt efter plogen. Spårfräsen används vid isiga spår och vid skarsnö. Den drivs med en fyrtaktsmotor som går på ren bensin.

Utbildning

Sker numera den hårda vägen.

Spårprioritet

 1. Elljusspåret med teknikbanan och Golfbanan.

 2. Förlängningen på elljusspåret(dagspåret), Åsenområdet och Prästgärdet(slinga på åkern).

 3. 20 km spåret med start vid Ljusternbadet in vid Viken, förbi skidstugan i Knutsbo fäbodar, Kufsen, Backus, Björnbo, Jönshyttan och ut på golfbanan. även sträckan Vaskmossen, Lodstöparbo fäb, Stoltens fäb och till Viken ska köras upp.
  En slinga har röjts från Jönshyttan mot Knutsbo fäb. Från golfbanan följer man den medeltida vägen, tar vänster över bron i Jönshyttan, korsar vägen rakt fram och följer dikesrenen till Lodstöparbo, följ stigen mot Björnbo, vik av mot vänster upp mot kalhygget, förbi Stenqvists stuga ner mot Abborrtjärn. Från Abbortjärn kör man antingen till Knutsbo eller stigen till höger så att man kommer tillbaka till Lodstöparbo.
  Man kan även komma ut på 20 km spåret i närheten av Vaskmossen. Försök om möjligt att köra med tre skotrar och två sladdar på långspåren.

 4. En nygammal sträckning från Backus via Hässjeriset till Embjörs har röjts upp.

 5. 30 km spåret med start vid Ljusternbadet in vid Viken, förbi skidstugan i Knutsbo fäbodar, Kufsen, Backus, Björkkalvarna, Ladtjärn, Rybonästjärn, Kringelbo fäb, Björkstugan, Glamossen, Bromstjärn, Risshyttan(Stenqvists), Neasjön, Varpmossen,Aspnäs, Vaskmossen, Jönshyttan och ner på Golfbanan.

 6. 40 km spåret med start vid Ljusternbadet in vid Viken, förbi skidstugan i Knutsbo fäbodar, Kufsen, Backus, Björkkalvarna, Björkan, Stora Gloten, Lövåsen, Lilla Gloten, Finnes fäb, Söthålet, Metkroksvägen, Nyhyttan, Källarbo, Risshyttan, Neasjön, Varpmossen, Aspnäs, Vaskmossen, Jönshyttan och ner på Golfbanan. Spåras sällan.

 7. En ny slinga på myrar runt Bladtjärn har röjts. Det kan vara mycket snö där i början på säsongen så om det är snöbrist på låglandet kan den användas.

Efter varje körning ska du som spårat rapportera till skidspar.se om aktuella skidspår.

Hopp om en härlig vinter med fina spår hälsar Säters skidklubb

Skoteroverall, hjälmar, rånarluva och hörselskydd finns att låna i skotergaraget.

Använd hörselskydd!