Program säsongen 2018/2019.

Barmarksträning
Ungdomsverksamheten startar så fort snön kommer. Ledare är Kjell Klaar, Fredrik Berglund, Per – och Carina Sandberg.

Ny webbplats med spårinfo
En ny webbplats med information om alla skidspår i Sverige har skapats.
Dit rapporterar man aktuell spårstatus. Adressen är: http://www.skidspar.se

Skoterutbildning Nya rutiner för hantering av skotrar och låsning ska gås igenom. En instruktionsfilm finns under fliken skoterkörning.

Spårinformation via vår website. Det kommer att finnas en länk på Säters kommuns websida till våra spårkartor.

Väl mött i spåren.

Styrelsen.